ЕКАТЕРИНА ПАСИКОВСКИ

2014
Pasicovschi_2014_Coliseum_005
2013
Pasicovschi_2013_Morar_001
2012
Pasicovschi_2012_Crown_Plaza_014
2011
Pasicovschi_2011_Corneliu_oficiu_014
2010
Pasicovschi_2010_Crnl_15
2009
Pasicovschi_2009_VC_007
2008
Pasicovschi_2008_Alex_02